spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Storfjord – Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Storfjord – Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Negri­b­reen er blant Spits­ber­gens størs­te isbre­er. Tid­li­ge­re skul­le jeg ha skre­vet at den er Spits­ber­gens (hove­døyas) størs­te isb­re, men det er jeg litt mer usik­ker på nå.

Uen­de­li­ge meng­d­er av breis av alle stør­rel­ser og far­ger over­alt, noen isfjell med utro­lig vak­re far­ger. En bre­front av fle­re kilo­me­ter. En stor kal­ving … utro­lig impon­e­ren­de og vak­ker.

Men foran­drin­ge­ne som man kan se her er også utro­li­ge. Den øst­re delen av Negri­b­reen er del­vis fors­vun­net og del­vis redu­sert til et dødt områ­de av breis. Den­ne delen av Negri­b­reen har fak­tisk kol­lap­set, sånt er det dess­ver­re. Den er fort­satt en stor og impon­e­ren­de isb­re, men ikke var den har vært for bare noen få år siden.

Gal­le­ri – Storfjord: Negri­b­reen & Straums­land – 14. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fort­sat­te vi østo­ver mot Heley­sund og Straums­land. En vel­dig vak­ker part av Spits­ber­gen, med tun­dra, inns­jøer, våt­mark, basaltsøy­ler, Spits­ber­gen­reins­dyr, fjell­rev og flot­te utsik­ter over Heley­sun­det, Küken­thaløya og Barent­søya.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php