spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → For­lands­un­det & Isfjor­den

For­lands­un­det & Isfjor­den

Som­me­ren er over og over­gangs­pe­ri­oden som tils­va­rer høs­ten kan være vel­dig vak­ker, men det fin­nes dager hvor det er best å hol­de seg inne, med en god kopp te og en bok på sofaen. Da kan det være van­skel­ig å fin­ne et sted å kom­me seg ut i Sval­bards natur som er jo vak­ker i all slags vær, selv om net­to­pp det i enkel­te tider kan være litt mer van­skel­ig å se. Den­ne dagen måt­te vi si oss fornøy­de med en liten run­de i Ny-Åle­sund og en liten strand­vand­ring på Poo­le­pyn­ten på Prins Karls For­lan­det. Men det er jo ikke verst …

Og så kom rei­sens sis­te dag i Isfjor­den, og da var været klart på vår side igjen. Vel­dig vak­re lands­kap i Trygg­ham­na og ved Bore­breen, til og med litt sol­skinn her og der.

Og så var vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en og rei­sen var plut­se­lig over. For en vak­ker tur, så man­ge flot­te opp­le­vel­ser! Tusen takk til skip­per og skipsei­er Mario og det gode manns­ka­pet ombord SV Mean­der og alle som har bidratt til å gjø­re den­ne rei­sen så godt og opp­le­vel­ses­rik!

Bil­de­gal­le­ri – For­lands­un­det & Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php