spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp

Nå var saken å kom­me seg søro­ver og rundt Sør­kapp mens været var på var side. Spe­sielt på en gans­ke liten båt som ikke sei­ler så fort som stør­re skip bør en være inn­stilt på en dag på havet uten å kom­me i land. Og hvis anled­nin­gen lik­e­vel er til stede så sier man selv­føl­ge­lig ikke nei. Vi fikk sjan­sen i Ham­berg­buk­ta, på øst­siden av Spits­ber­gen på høy­de av Horn­sund. Ham­berg­buk­ta er et av stede­ne hvor bree­ne fors­vin­ner så raskt at det fak­tisk er sjok­ker­en­de å kom­me dit med noen års mel­lom­rom. Slik det ser ut nå er det vel ikke man­ge år unna til det blir en pas­sa­ge mel­lom Ham­berg­buk­ta og Horn­sund.

Lik­e­vel nytet vi anled­nin­gen å gå i land for en liten tur. Noe stør­re var det ikke snakk om med tan­ke på vær og ter­reng, men det ble noen fasi­ne­ren­de nærinn­trykk av en isbree og dens omgi­vel­ser.

Så ble det tid å ta fatt i seil­a­sen rundt Sør­kapp, noe som tok res­ten av dagen og en god del av nat­ten.

Bil­de­gal­le­ri – Ham­berg­buk­ta & Sør­kapp, 13. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php