spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Kjer­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en?

Kjer­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en?

Ker­ne­en­er­gi for Lon­gye­ar­by­en, en by med fær­re enn 3000 inn­byg­ge­re?

Det er nå en krea­tiv idé.

Bak­grun­nen er den seriø­se dis­kus­jo­nen om Lon­gye­ar­by­ens fremt­idig ener­gi­for­sy­ning, som skal både være påli­te­lig og helst fun­ge­re uten utslipp av kli­ma­gas­ser. Noe som nep­pe kan sies om dagens ener­gi­for­sy­ning som er basert på et kull­kraft­verk som er gått langt over dato.

Kullkraftverk Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en med kull­kraft­verk.

Det er Frems­kritts­par­tiet som øns­ker å vur­de­re atom­kraft som ener­gi­kil­de for Lon­gye­ar­by­en, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Atomkraftverk, Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­en i fremt­iden,
hvis det går etter Frems­kritts­par­tiets glim­ren­de idé­er (foto­mon­tas­je).

Per i dag bru­kes atom­ener­gi ikke i Nor­ge og det fin­nes hel­ler ikke pla­ner om å bru­ke den­ne typen ener­gi i kon­ge­ri­ket.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php