spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Bell­sund & Horn­sund – 2.-4. juni 2023

Bell­sund & Horn­sund – 2.-4. juni 2023

Det var så mye av opp­le­vel­ser de sis­te dage­ne, det var bare helt umu­lig å skri­ve noe i blog­gen tid­li­ge­re. Det må være nok med en liten sam­men­fat­ning nå, men bil­de­ne vil fortel­le mye om det som vi fikk opple­ve. Vi var utro­lig hel­di­ge med været, mye sol og lite vind, og det vi fikk av vind var godt for å hive sei­le­ne opp. Det var man­ge turer av alle slags man­ge for­skjel­li­ge steder, egent­lig nok for en hel uke, men vi fikk hele pak­ken i under tre dager. Det ble en dag til i Bell­sun­det før vi sat­te kur­sen søro­ver mot Horn­sund, hvor vi gjor­de en hel del for­skjel­li­ge turer her og der. Så ble Hyt­te­vi­ka sis­te plass på sør Spits­ber­gen før vi sat­te kur­sen nord­o­ver igjen.

Gal­le­ri – Bell­sund 2. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Horn­sund 3. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka 4. juni 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php