spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nye steds­navn: Neger­pyn­ten end­ret til Svar­t­hu­ken

Nye steds­navn: Neger­pyn­ten end­ret til Svar­t­hu­ken

Det fan­tes fle­re steds­navn på Edgeøya som san­ne­lig kun­ne få en til å lure litt – eller føre til stør­re for­ar­gel­se. I fle­re år ble nav­ne­ne Neger­pyn­ten, Negerf­jel­let og Negerd­a­len dis­ku­tert. Iføl­ge stan­dard­kil­den «The Pla­cen­a­mes of Sval­bard» var det i 1616 at nav­ne­ne opp­rin­ne­lig ble satt på engels­ke kart. De refe­rerer til det mør­ke lands­kaps­bil­det som igjen er knyt­tet til geo­lo­gien.

Negerpynten og Negerfjellet blir til Svarthuken og Svarthukfjellet

Kapp og fjell, i fire århund­re kjent som Neger­pyn­ten og Negerf­jel­let,
heter nå offi­sielt Svar­t­hu­ken og Svar­t­huk­fjel­let.

Over 400 år sene­re har nav­ne­ko­mi­teen i Norsk Polar­in­sti­tutt reagert. De gam­le nav­ne­ne fin­nes ikke len­ger på kar­tet og blir erstat­tet med Svar­t­hu­ken, Svar­t­huk­fjel­let og Svar­t­huk­da­len.

Karte: Negerpynten,  Negerfjellet

De gam­le nav­ne­ne på det offi­si­el­le kar­tet (Topos­val­bard). © Norsk Polar­in­sti­tutt.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.05.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php