spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard-gui­de­bo­ka tilg­jen­ge­lig som e-bok

Sval­bard-gui­de­bo­ka tilg­jen­ge­lig som e-bok

Gui­de­bo­ka «Spits­ber­gen-Sval­bard» er nå tilg­jen­ge­lig som e-bok! Det gjel­der for den engels­ke og den tyske utga­ven av boka.

Gjen­nom fle­re utga­ver har boka utvi­klet seg til noe som man­ge pro­fes­jo­nel­le kol­leg­aer i gui­de­brans­jen kal­ler for «bibelen». Men så mye informas­jon mel­lom to per­mer har sin vekt, og der­for er det nok man­ge som vil foretrek­ke å ha boka på mobi­len, nett­brett eller data­mas­kin.

Guidebok Spitsbergen-Svalbard, e-bok

Gui­de­bo­ka Spits­ber­gen-Sval­bard er nå tilg­jen­ge­lig som e-bok (engelsk og tysk) på Apple Books.

Ingen pro­blem, for­di nå er e-bok utga­ven tilg­jen­ge­lig på Apple Books. Her er lin­ken til den engels­ke utga­ven av gui­de­bo­ka «Spits­ber­gen-Sval­bard». Den tyske utga­ven er også tilg­jen­ge­lig.

Svalbard guidebok, e-bok

E-bok-utga­ven av Sval­bard-gui­de­bo­ka er like godt illus­trert som papi­rut­ga­ven.

Med tan­ke på inn­hol­det er den elek­tro­nis­ke utga­ven og papi­rut­ga­ven iden­tis­ke.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.04.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php