spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Skred­fa­re: deler av Nyby­en eva­kuert

Skred­fa­re: deler av Nyby­en eva­kuert

Deler av Nyby­en, Lon­gye­ar­by­ens bydel øverst i Lon­gye­ard­a­len, ble eva­kuert i dag kl. 1700 på grunn av skred­fa­re. Det er store skav­ler på Gru­vef­jel­let rett ved siden av Nyby­en. Det er hus­e­ne på øst­siden av vei­en (mot fjel­let) og områ­det rundt dem hvor ferd­sels­for­bu­det gjel­der, som Sys­sel­mes­ter bes­lut­tet etter kon­sul­tas­jo­ner med fag­myn­di­ghe­ter.

Skredfare og ferdselsforbud i deler av Nybyen i Longyearbyen

Lon­gye­ar­by­ens øvre bydel Nyby­en: Sys­sel­mes­te­ren har inn­ført ferd­sels­for­bud i områ­det øst for vei­en (til høy­re). Det­te gjel­det både hus­e­ne og friom­rå­det.

Noen av hus­e­ne bru­kes som bolig til stu­den­ter, men stu­den­tene fikk hus­ly på kort var­sel i stu­den­th­jem­met på Elves­let­ta, en bydel med sen­tral belig­gen­het.

Det er ukjent hvor len­ge ferd­sels­for­bu­det vil opprett­hol­des. Sys­sel­mes­te­ren med­de­ler at situas­jo­nen vil vur­de­res for­lø­pen­de og vil kom­me med ny informas­jon innen kl. 1300 i mor­gen på tirs­dag.

Yr vars­ler en del vind og snø i områ­det de nes­te dage­ne.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.02.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php