spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Som sagt: det var snakk om en vel­dig hel­dig kom­bi­nasjon av rett sted og rett tid. Nord­aus­t­lan­det var vel­dig venn­lig med oss, og det er helt sik­kert ingen hver­dags­sak. Vi fikk opp­le­ve noen utro­lig vak­re lands­kap og gjor­de noen fan­tas­ti­s­ke van­drin­ger på Pla­ten­hal­vøya mel­lom Rijpfjor­den og Duve­fjor­den.

Gal­le­ri – Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php