spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sør­kapp – 21. august 2021

Sør­kapp – 21. august 2021

Sør­kap­pet kan være en gans­ke røff seil­as. Det er ikke Kapp Hoorn, men lik­e­vel er det en lang og vel­dig utsatt pas­sas­je i et ofte stormfullt hav. Vi had­de fulgt tett med på vær­mel­dinga de sis­te dage­ne og det­te skul­le løn­ne seg i dag. Ikke bare had­de vi den mest avs­lap­pe­te pas­sas­jen som en kun­ne bare ten­ke seg, uto­ver det­te kun­ne vi bru­ke en sund mel­lom øyene i Sør­kap­pom­rå­det som er bare farb­ar under meget guns­ti­ge for­hold. Og i til­legg fikk vi en ilands­tig­ning på Tokros­søya! Bed­re blir det jo ikke!

Vi ankom Horn­sund tid­lig nok til å gå en liten kveld­stur i Gås­ham­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.08.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php