spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Online fored­rag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Online fored­rag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Live fored­rag som van­lig var ikke mulig i år. Da er det bare å flyt­te opp­leg­get til net­tet! Vi møtes på Zoom og rei­ser Sval­bard rundt gjen­nom års­ti­de­ne, fra polar­ly­set til mid­natt­so­la.

Fored­ra­get er på tysk, men jeg vet at det er noen tysk­tal­en­de besøke­re til den­ne nor­ske siden, og der­for leg­ger jeg pre­sen­tas­jo­nen også ut her.

Den førs­te datoen som jeg had­de lagt ut, ons­dag 9. desem­ber, er nes­ten full, så det blir en kveld til: tirs­dag, 22. desem­ber.

Spitzbergen - Norwegens arktischer Norden

Spitz­ber­gen – Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Inn­trykk fra ark­tis­ke års­ti­der på Sval­bard, fra mør­ket­id til midatt­sol.

For fle­re detal­jer, venn­ligst bytt til den tyske vers­jo­nen av den­ne siden ved å byt­te språk øverst på siden eller besøk web­bu­tik­ken min for å bestil­le bil­let­ter.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.12.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php