spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Online fore­drag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Online fore­drag «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den», 9.12.

Live fore­drag som van­lig var ikke mulig i år. Da er det bare å flyt­te oppleg­get til net­tet! Vi møtes på Zoom og rei­ser Sval­bard rundt gjen­nom årst­ide­ne, fra polar­ly­set til mid­natt­so­la.

Fore­dra­get er på tysk, men jeg vet at det er noen tysk­tal­en­de besø­ke­re til den­ne nor­ske siden, og der­for leg­ger jeg pre­sen­tas­jo­nen også ut her.

Den førs­te dato­en som jeg had­de lagt ut, ons­dag 9. desem­ber, er nes­ten full, så det blir en kveld til: tirs­dag, 22. desem­ber.

Spitzbergen - Norwegens arktischer Norden

Spitz­ber­gen – Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den: Inn­trykk fra ark­ti­s­ke årst­ider på Sval­bard, fra mør­ketid til midatt­sol.

For fle­re detal­jer, venn­ligst bytt til den tyske versjo­nen av den­ne siden ved å byt­te språk øverst på siden eller besøk web­bu­tik­ken min for å bestil­le bil­let­ter.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.12.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php