spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Vann i gruve 7

Vann i gruve 7

Det var nok det sis­te helgs ekstremt varmt vær som nå gir Store Nor­ske trøb­bel i gruve 7 ved Lon­gye­ar­by­en. Gruve 7 er den sis­te nor­ske pro­duk­ti­ve kull­gruve på Sval­bard.

I utgangs­punk­tet er van­ninn­tren­gin­ger ikke noe uvan­lig i Sval­bards kull­gru­ver, som i man­ge til­fel­ler lig­ger del­vis under isbre­er. Gruve 7 lig­ger del­vis under Fox­fon­na, som «for­syner» gru­va med smel­tevann i smel­tese­son­gen, så pum­per er i drift hele som­me­ren. Men den­ne gan­gen ble det bare for mye.

Vanninntrenging i gruve 7

Det er ikke helt uvan­lig med van­ninn­tren­gin­ger i kull­gru­ver på Sval­bard. Her hol­des til og med en båt klar til å fer­des i områ­der med mye vann (bil­det viser Svea Nord).

For tiden er det driftsh­vi­le i gruve 7. Etter pla­nen skul­le pro­duks­jo­nen star­te opp igjen den 17. august, men det blir nå etter alt å døm­me sene­re. Uts­tyr og folk fra Sveagru­va og fast­lan­det skal nå hjel­pe å få kon­troll på situas­jo­nen og gru­ven i pro­duk­tiv stand igjen.

Kull fra gruve 7 blir hove­dsa­ke­lig brukt til å for­sy­ne kull­kraft­ver­ket i Lon­gye­ar­by­en, men en del eks­porte­res. Iføl­ge Store Nor­ske er det nok kull på lager i Lon­gye­ar­by­en for å hol­de kraft­ver­ket gåen­de i 5-6 måne­der.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.07.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php