spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 30. juni 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard med Arc­ti­ca II i august: kan­sel­lert pga koro­na

Det er ikke noe godt år for turis­ter og rei­se­livs­brans­jen og det blir det nok hel­ler ikke selv om det er i teo­ri­en mulig igjen å dri­ve med skips­ba­sert turisme på Sval­bard og reg­je­rin­gen plan­leg­ger å åpne grense­ne igjen i juli for europeis­ke turis­ter. Men betin­gel­se­ne er strik­te og gjør det i praks­is umu­lig å set­te i gang igjen med mind­re skip.

Svalbard med SY Arctica II: kansellert pga korona

Med Arc­ti­ca II i dri­vi­sen i Sval­bards far­vann: det skul­le vi gje­r­ne hatt i August. Men slik blir det ikke på grunn av koro­na-kri­sen.

Der­for ble vi nå nødt til å kan­sel­le­re også turen i august med Arc­ti­ca II på grunn av koro­na. Del­ta­ker­ne vil bli kon­tak­tet sna­rest av Geo­gra­phi­sche Rei­se­ge­sell­schaft.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.10.2021 klokken 15:56:51 (GMT+1)
css.php