spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → For 100 år siden: Sval­bards størs­te gru­veu­lykke

For 100 år siden: Sval­bards størs­te gru­veu­lykke

Sval­bards størs­te gru­veu­lykke noen­sin­ne skjed­de for nøyak­tig 100 år siden, den 3. janu­ar 1920, i Lon­gye­ar­by­en, som den gang het Lon­gyear City. Ame­ri­ka­ne­ren John Mun­ro Lon­gyear had­de grunn­lagt gru­ve­by­en Lon­gyear City og den førs­te gru­ven, gruve 1, i 1906. Sene­re ble gruve 1 til gruve 1a, for­di gruve 1b ble åpet i 1939 ved Sver­drup­by­en, Lon­gye­ar­by­ens sør­ligs­te del. Gruve 1a er i dag kjent som Ame­ri­ka­ner­gruve.

Gruve 1 (Amerikanergruva), Longyearbyen

Gruve 1a, kjent som Ame­ri­ka­ner­gruve, oven­for kir­ken i Lon­gye­ar­by­en.
Her døde 26 gru­ve­ar­bei­de­re i en kull­stø­veks­plos­jon i 1920.

Tid­lig den 3. janu­ar 1920 skjed­de en kraft­ig eks­plos­jon i Ame­ri­ka­ner­gru­va. 26 gru­ve­ar­bei­de­re døde i eks­plos­jo­nen, som sene­re vis­te seg å ha vært en kull­stø­veks­plos­jon forår­sa­ket av en spreng­ning i gru­va. Kun 8 arbei­de­re over­lev­de, 2 av dem ska­det. Eks­plos­jo­nen var so kraft­ig at en gru­ve­hest skal ha blitt blåst tvers over Lon­gye­ard­a­len!

Ulykken var selv­føl­ge­lig en kata­stro­fe for den lil­le gru­ve­by­en, som den gan­gen var full­sten­dig isol­ert i polar­nat­ten. Mør­ke og dår­lig vær gjor­de red­nings­ar­bei­de­ne vel­dig van­skel­ig. Gruve 1a ble ned­lagt etter ulykken, som er den førs­te gru­veu­lykken som noen­sin­ne skjed­de på Sval­bard (det var 21 som døde i Esther­gru­ven i Ny-Åle­sund den 5. novem­ber 1962).

Bergarbeiter-Denkmal, Longyearbyen

Min­nes­mer­ke til berg­ar­bei­der­ne som døde i Store Nor­ske sine gru­ver på Sval­bard siden 1916. Gruve 1 sees øverst til høy­re.

I 2016 ble en min­nes­mer­ke byggd ved siden av vei­en under Ame­ri­ka­ner­gru­va for å mine gru­ve­ar­bei­der­ne som døde under arbei­det for Store Nor­ske på Sval­bard siden 1916. I dag hol­der Store Nor­ske i sam­ar­beid med Sys­sel­man­nen og Sval­bard Kir­ke en seremo­ni for de som døde i gruve 1 for 100 år siden.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php