spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Skar­ber­get & Tranøy

Skar­ber­get & Tranøy

Vi er nå i Tysfjor­den, ikke langt fra Lofo­ten – dit skal vi jo også snart. I til­fel­le bed­re vær kun­ne vi se Lofo­ten herif­ra.

Det fin­nes jo man­ge vak­re turm­u­li­ghe­ter her. Vi drar til Skar­ber­get. Med tan­ke på været skal det litt moti­vas­jon til for å kom­me i gang, men … det er all­tid flott å være under­veis, med snø og frisk vind! Utsik­ten er kan­skje ikke helt hva som den kun­ne være …

Gal­le­ri – Skar­ber­get & Tranøy

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re besøker vi Tranøy. En gang til en impon­e­ren­de manø­ver av Mario for å kom­me langs kaia i den­ne bit­tel­il­le hav­na.

Her er det kunst­parken Tranøy som fris­ter. Hvem bryr seg om kul­de, mør­ke og regn hvis man kan dra på tur og lete etter kunst i ter­ren­get 🙂

Ja, været. Det kun­ne nok være bed­re. Kan­skje i mor­gen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php