spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Bil­lefjor­den er en av Spits­ber­gens vak­res­te fjor­der. Her fin­nes det man­ge muli­ghe­ter for flot­te fjell- og and­re fot­tu­rer og man kan crui­se langs Nor­dens­ki­ölds­breens bre­front. Der håpet vi jo også å se en isbjørn, kan­skje litt nær­me­rere enn den som vi så for noen dager siden i Lief­defjor­den. Slik skul­le det ikke bli, men noen hvith­va­ler duk­ket opp, og i mid­ten av det­te vak­re lands­ka­pet had­de vi en helt upåkla­ge­lig mor­gen.

Gal­le­ri – Bil­lefjor­den – 28. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så kom den­ne turens sis­te ilands­tig­ning på Gips­huks­let­ta, rett på hjør­net mel­lom Bil­lefjor­den og Sassenfjorden/Tempelfjorden. Utro­lig vak­kert ark­tisk vin­ter­lands­kap i lys­et om man har noen uker før polar­nat­ten begyn­ner. En nyde­lig avskjed fra Sval­bards natur – for den­ne gan­gen.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php