spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Mona­co­b­reen er for tiden vel­dig aktiv, den gjør kraft­i­ge bre­frems­tøt og spe­sielt den ves­t­re delen av bre­fron­ten lig­ger sik­kert en kilo­me­ter len­ger ute i fjor­den enn den gjor­de for to år siden. Samt­idig er den vel­dig pro­duk­tiv og det lig­ger utro­li­ge meng­d­er av breis i fjor­den. Vel­dig impon­e­ren­de, også på en litt grå mor­gen som i dag.

Andøya­ne byr på en sterk kon­trast lands­kaps­mes­sig. Natur­skjøn­ne omgi­vel­ser, far­geful­le laver og fine stren­der. Dess­ver­re er det mye plast­søp­pel på dis­se stren­de­ne. Nå er det i hvert fall en del mind­re.

Gal­le­ri – Lief­defjor­den – 24. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re så vi en isbjørn på Reins­dyr­flya. Gans­ke langt bor­te. Den­ne stak­ka­rs bam­sen var gans­ke tynn, det er nok på tide at den er hel­dig med jak­ta eller at den fin­ner en reins­dyrs­krott eller noe annet.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php