spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Kongsfjor­den – Det var flott å bli vek­ket av bråket lagd av isbreen ute. Vi lå forank­ret ikke langt fra Blom­strand­breen.

Blom­strand­hal­vøya var dagens førs­te mål. Val­get var en lett tur langs kys­ten eller en litt mer kre­ven­de tur tvers over øya inklu­dert Irgens­fjel­let (385 meter) og Bratt­li­kol­len (370). Ikke ver­dens høy­es­te fjell, men utsik­ten over Kongsfjor­den er lik­e­vel helt upåkla­ge­lig. Turen vide­re gikk langs den lil­le gam­le gru­ve­by­en Marb­le Island / Ny Lon­don. Det ble litt sent før vi kom til­ba­ke til ski­pet, men det er jo ver­dt hvert enes­te minutt som man får være ute på en sånn gyl­len sep­tem­ber­dag.

Lové­nøya­ne er jo fre­det som fug­le­re­ser­vat, men alle hek­ke­fug­ler har dratt for uker siden og nå er det hver­ken fug­ler eller lov­gi­ver som leg­ger hin­drin­ger i vei­en. Og småøy­er i ark­tis plei­er jo gjer­ne å være san­ne skat­te­kis­ter. Tusen­vis av år med intens gjøds­ling har skapt tykke tep­per av moser og lav. Det er mye breis i fjæra og noen nysgjer­ri­ge stein­kob­ber som leker i van­net. To reins­dyr, man­ge store flyt­te­bl­ok­ker og fan­tas­tisk lands­kap alle vei­er.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 21. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Ny-Åle­sund var de så venn­li­ge å åpne Kongsfjord­bu­tik­ken til og med lør­d­ags kveld for oss. Jeg tror det var ver­dt å gjø­re det for alle par­ter. Den lil­le bytu­ren og spa­ser­tu­ren til Amund­sens berøm­te luft­skips­mast ble til kveld­stu­rer. Sol­ned­gang var jo aller­e­de klok­ka 19.39.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php