spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Store Norske får bryte råk til å frakte diesel til Svea

Store Norske får bryte råk til å frakte diesel til Svea

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) har fått tillatelse fra Sysselmannen til å bryte isen i Van Mijenfjorden.

Van Mijenfjorden er den enesten fjorden på Spitsbergens vestkyst som fortsatt er islagt over større arealer, fordi fjorden er nesten avstengt fra haved av Akseløya som ligger tvers i inngangen.

owner of the former coal mining settlement of Sveagruva, has got permission from the Sysselmannen to break the fjord ice in Van Mijenfjord to the harbour of Svea. Isen er viktig for dyrelivet, spesielt på denne årstiden: snart vil ringseler hvile og føde der og isbjørner går og jakter.

Ice chart Van Mijenfjord, Sveagruva

Iskart: Van Mijenfjorden er den eneste fjorden i området som fortsatt er islagt over større områder. Fjordisen skal snart brytes hele vei inn til Sveagruva (rødt punkt).
Kart © Norsk Meteorologisk Institutt (punkt tillagt).

Myndighetene vet hvor viktig isen er for dyrelivet og gir vanligvis ikke tillatelse til å bryte den. Til og med ikke-destrtuktiv ble nylig inneskrenket med forbudet mot motorisert ferdsel på isen i Tempelfjorden for å forhindre forstyrrelser av dyrelivet, noe som bare skjer i tilfeller av hensynslos oppførelse som uansett var forbudt allerede før. Slikt ferdselsforbud ble også vurdert for Rindersbukta som ligger innerst i Van Mijenfjorden, men her ble det (hittil) ikke innført.

Andre regler gjelder tilsynelatende for andre aktører, eller de samme reglene får en annerledes interpretasjon. Sysselmannen legger i sin pressemelding vekt på at “All ferdsel på Svalbard skal foregå på en måte som ikke skader, forsøpler eller på annen måte forringer naturmiljøet eller kulturminner eller fører til unødig forstyrrelse av mennesker eller dyreliv. Av dette følger etter Sysselmannens vurdering at bryting av is i utgangspunktet er forbudt.” Men i dette tilfellet ble Store Norskes økonomiske interesser gitt høyere prioritet enn miljøet.

Backgrunnen er at Sveagruva er snart tom for diesel. Lageret var ment å holde ut til sommeren 2019, men forbruket denne vinteren har vært høyere enn planlagt. Det er ikke bare snakk om drivstoff til biler og annet utstyr, men også brensel til kraftverket som går på diesel og leverer elektrisitet og varme til Svea.

Uten diesel må Svea evakueres og man frykter skader på infrastrukturen, noe som kan fort bli veldig kostbart. Derfor får Store Norske lov til å bryte isen og frakte diesel inn til Svea rundt månedsskiftet mars-april. Teknisk sett er det også mulig med transport over land fra Longyearbyen, men dette ville kreve opp til 60 doserturer og Sysselmannen vurder totalbelastningen og potensiale for forurensing ved slik transport høyere og foretrekker skipstransport.

Tidligere var det ikke uvanlig å bryte isen i Van Mijenfjorden om våren for å skipe ut kull. Men nå er det andre tider: det er ikke lengre kullproduksjon i Sveagruva og det er mindre is i Spitsbergens fjorder ellers og andre får ikke en gang lov til å ferdes på isen noen steder uten å ødelegge den. Det kommer ikke som en overraskelse at tillatelsen til å bryte mer enn 30 kilometer av gjennomgående fjordis i Van Mijenfjorden blir mottatt med kritikk.

Det blir spennende å følge med været i dagene etter isbrytingen: hvis det blir kalt og stille får isen legge seg igjen ganske raskt. Blir det storm, er det fare for at større områder av fjordis som er svekket blir brytt opp.

Tilbake
Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php