spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Bøter for fors­tyr­rel­se av isbjørn

Bøter for fors­tyr­rel­se av isbjørn

To gui­der av et fransk skip fikk bøter på 20.000 kro­ner hver for å ha fors­tyr­ret isbjør­ner. Hen­dels­en skjed­de den 23. juni i Mos­sel­buk­ta nord på Spits­ber­gen. Det var ei bin­ne med en unge som spis­te på en hval­ka­da­ver når gui­de­ne styr­te gum­mi­bå­ter med turis­ter i bjør­nenes ret­ning. Dis­se slut­tet å spi­se og gikk bort fra hval­ka­da­ve­ren, som Sys­sel­mes­te­ren med­de­ler i en pres­se­mel­ding.

isbjørner og hvalkadaver

Isbjør­ner nyter en god mål­tid (arkiv­bil­de, Hin­lo­pens­tre­tet 2023).

I Sval­bard­mil­jøl­oven § 30 står det: «Det er for­budt å lok­ke til seg, for­føl­ge eller ved annen aktiv hand­ling oppsøke isbjørn slik at den blir fors­tyr­ret eller det kan opps­tå fare for men­nes­ker eller isbjørn.»

Fra og med 2025 vil nye reg­ler være på plass som vil kre­ve 500 meters mini­mum­sav­stand (t.o.m. 30. juni) hen­holds­vis 300 meter (f.o.m. 1. Juli).

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.07.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php