spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Sør­kapp – Isbuk­ta – 29. august 2022

Sør­kapp – Isbuk­ta – 29. august 2022

Sør­kap­pet – vel, det fin­nes dager av den vel­dig sjeld­ne sor­ten og da kan det være et vel­dig spen­nen­de, vak­kert tur­om­rå­de.

Så har man dis­se dage­ne da man hel­ler ikke befin­ner seg i nær­he­ten.

Og så er det de man­ge dage­ne midt imel­lom. Da sei­ler man bare rundt og kom­mer seg fra den ene siden til den and­re, uten nevn­ever­di­ge hen­del­ser. Det var det som det ble i dag.

Det var gans­ke grå og tåke­te på øst­siden, men bra nok for å gå en liten tur i Isbuk­ta, hvor vi også sam­let en del plast­søp­pel på stran­den.

Gal­le­ri – Isbuk­ta – 29. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.09.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php