spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Reg­je­rin­gen bes­lut­tet i 2017 å ned­leg­ge Sveagru­va, den gam­le gru­ve­by­en i Van Mijen­fjor­den. Siden ble et stort opp­ryd­dings­pros­jekt begy­nt og det er nå i sin sis­te fase. En mile­pæl ble nådd på man­dag, 1. august, med den aller­sis­te flyv­nin­gen fra Lon­gye­ar­by­en til Sveagru­va og til­ba­ke. Den 20 minut­ters fly­tur had­de vært Sveagru­vas hove­d­for­bin­delse med ver­den i fle­re årtier, med omt­rent 40.000 flyv­nin­ger som ble operert uten stør­re ulykker.

Flyplass, Sveagruva

Fly­plas­sen i Sveagru­va i polarn­at­ten.

Nå vil sel­ve fly­plas­sen bli ryd­det og fje­r­net. Det er omt­rent 70 som vil gjø­re det­te arbei­det og and­re igjen­s­tåen­de deler av opp­ryd­dings­pros­jek­tet. Manns­ka­pet bor ikke leng­re i den gam­le gru­ve­by­en, men på for­sy­n­ings­skip.

Nes­te år vil en grup­pe på 8 avs­lut­te pros­jek­tet, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Den gam­le gru­ve­by­en Sveagru­va samt kull­gru­ve­ne Lunck­ef­jel­let og Svea Nord er doku­men­tert på den­ne hjem­mesi­den (trykk her).

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php