spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Sis­te fly­tur til Sveagru­va

Reg­je­ri­n­gen bes­lut­tet i 2017 å nedl­eg­ge Sveagru­va, den gam­le gru­ve­by­en i Van Mijenfjor­den. Siden ble et stort oppryd­ding­s­pros­jekt begynt og det er nå i sin sis­te fase. En milepæl ble nådd på man­dag, 1. august, med den aller­sis­te flyv­nin­gen fra Lon­gye­ar­by­en til Sveagru­va og til­ba­ke. Den 20 minut­ters fly­tur had­de vært Sveagru­vas hoved­for­bin­del­se med ver­den i fle­re årtier, med omt­rent 40.000 flyv­nin­ger som ble ope­rert uten stør­re ulykker.

Flyplass, Sveagruva

Fly­plas­sen i Sveagru­va i polar­nat­ten.

Nå vil sel­ve fly­plas­sen bli ryd­det og fjer­net. Det er omt­rent 70 som vil gjø­re det­te arbei­det og and­re igjens­tåen­de deler av oppryd­ding­s­pros­jek­tet. Manns­ka­pet bor ikke lengre i den gam­le gru­ve­by­en, men på for­sy­nings­skip.

Nes­te år vil en grup­pe på 8 avs­lut­te pros­jek­tet, iføl­ge Sval­bard­pos­ten.

Den gam­le gru­ve­by­en Sveagru­va samt kull­gru­ve­ne Lun­ckef­jel­let og Svea Nord er doku­men­tert på den­ne hjem­mesi­den (trykk her).

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php