spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nor­ge åpner for turis­ter fra europei­s­ke land

Nor­ge åpner for turis­ter fra europei­s­ke land

Nærings- og fis­ke­ri­de­par­te­mentet med­de­ler at turis­ter fra de fles­te europei­s­ke land får snart lov ti å krys­se grens­e­ne til Nor­ge igjen fra og med 15. juli. I dag (10. juli) har Fol­ke­hels­e­insti­tutt publi­sert et kart som viser de for­skjel­li­ge land og regio­ner med rødt eller grønt. Turis­ter fra «grøn­ne områ­der» får rei­se inn uten restriks­jo­ner som karan­te­ne.

Tils­væ­ren­de reg­ler ble aller­e­de inn­ført for Nor­den 15. juni.

Kar­te skal opp­da­te­res mindst hver 14. dag eller tid­li­ge­re ved behov.

Det er fle­re europei­s­ke land som er mar­kert rødt på kar­tet: turis­ter fra Por­tu­gal, Luxem­burg, fle­re øst­eu­ropei­s­ke land og store deler av Sveri­ge er fort­satt under­lagt restriks­jo­ner.

Rei­sen­de fra land uten­for Euro­pa får bare slip­pe inn i lan­det i sær­li­ge til­fel­ler, eks­em­pel­vis hvis de har nære slekt­nin­ger eller part­ner i Nor­ge, iføl­ge en pres­se­med­de­ling.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.07.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php