spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nor­ge åpner for turis­ter fra europeis­ke land

Nor­ge åpner for turis­ter fra europeis­ke land

Nærings- og fis­ke­r­i­de­par­te­men­tet med­de­ler at turis­ter fra de fles­te europeis­ke land får snart lov ti å krys­se grense­ne til Nor­ge igjen fra og med 15. juli. I dag (10. juli) har Fol­ke­hels­e­insti­tutt publi­sert et kart som viser de for­skjel­li­ge land og regio­ner med rødt eller grønt. Turis­ter fra «grøn­ne områ­der» får rei­se inn uten restriksjo­ner som karan­te­ne.

Tils­væ­ren­de reg­ler ble alle­re­de inn­ført for Nor­den 15. juni.

Kar­te skal opp­date­res mindst hver 14. dag eller tid­li­ge­re ved behov.

Det er fle­re europeis­ke land som er mar­kert rødt på kar­tet: turis­ter fra Por­tu­gal, Luxem­burg, fle­re øst­europeis­ke land og store deler av Sve­ri­ge er fort­satt under­lagt restriksjo­ner.

Rei­sen­de fra land uten­for Euro­pa får bare slip­pe inn i lan­det i sær­li­ge til­fel­ler, eks­em­pel­vis hvis de har nære slekt­nin­ger eller part­ner i Nor­ge, iføl­ge en pres­se­med­de­ling.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.07.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php