spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Nye regler for ferdsel i Nasjonalparkene Sør Spitsbergen og Nord Spitsbergen

Nye regler for ferdsel i Nasjonalparkene Sør Spitsbergen og Nord Spitsbergen

Det finnes en del nye regler innenfor Sør Spitsbergen Nasjonalpark og Nord Spitsbergen Nasjonalpark, som dekker store deler av Spitsbergens vestkyst: „Forskriften om nasjonalparkene Sør- Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard“ ble vedtatt av Statsrådet den 20. desember 2019.

Liefdefjord fuglereservat: Andøyane

Nytt fuglereservat Liefdefjorden: Andøyane (avbildet), Stasjonsøyane, Måkeøyane og Lernerøyane er nå vernet. Her kan ærfugl eller andre arter ha sine reir bak hver drivvedtømme, så det har aldri vært en god idé å gå i land her i hekkesesongen. Nå er øyene fredet i sesongen.

Dette inkluderer flere viktige endringer først og fremst for skipsbasert turisme som ekspedisjonsledere sammen med guider må sette seg inn i nå. Det samme gjelder alle som ferdes individuelt i disse områdene, som f.eks. private seilbåter.

De viktigste endringene er

 • Det finnes et nytt fuglereservat „Liefdefjorden“ som innbefatter Andøyane, Stasjonsøyane, Måkeøyane og Lernerøyane. Som i fuglereservatene ellers gjelder det et ferdselsforbud på og rundt disse øyene som inkluderer farvannet inntil 300 m ut fra kysten. Dette gjelder på saisonbasis f.o.m. 15. mai og t.o.m. 15. august.
  Det er den viktigste endringen for skipsbasert turisme og den eneste som i praksis innebærer relevante begrensninger ved steder som ofte ble besøkt.
 • Fuglereservatet Blomstrandhamna på nordsiden av Blomstrandhalvøya utvides og inkluderer nå også Indre Breøya.
 • Det er nå et helårig ferdselsforbud i et område rundt Trollkjeldene som ligger flere kilometer fra kysten sør for Bockfjorden. Området er inntegnet på et kart og definert av et sett koordinater. Trollkjeldene er ikke blant lokalitetene som ble mye besøkt.
  Jotunkjeldene som ligger ved kysten og som ble mye besøkt er ikke inkludert i ferdselsforbudet, her er det fortsatt lov å ferdes aktsomt.
 • Nye stedsspesifikke retningslinjer kreves ved flere lokaliteter som inkluderer Ytre Norskøya, Sallyhamna og Smeerenburg nordvest på Spitsbergen, Signehamna og Fjortende Julibukta i Krossfjorden, Fuglehuken på Prins Karls Forland, Ahlstrandhalvøya i Van Keulenfjorden, Gnålodden og Gåshamna som begge ligger i Hornsundet.
 • Utrolig nok ble noen regler faktisk forenklet: ikke-motoriserte fartøy som kajakker får nå lov til å passere langs land innenfor grensene for fuglereservatet ved Prins Heinrichøya og Mietheholmen i Kongsfjorden. Det samme gjelder også Boheman naturreservat for fugl vest for Bohemanneset i Isfjorden. Her får padlere nå passere mellom øyene og land og slipper en lang tur ut på fjorden. Dette gjelder bare båter uten motor.
 • Toalett- og gråvann må ikke slippes ut innen 500 meter ut fra kysten. Dette gjaldt så langt bare i naturreservatene, men det ble nå utvidet til å gjelde også i nasjonalparkene.
 • Motorisert ferdsel er ikke tillatt i naturreservatene (slik har det alltid vært) og i fuglereservatene (det samme gjelder her, men det ble nå presisert). Men det finnes en viktig unntakelse: det er lov å bruke snøskuter i fuglereservatet Kapp Linné til 14. mai.
Trollkjeldene, Bockfjorden

Trollkjeldene i Bockfjorden: her må man fra nå av holde mer avstand. Jotunkjeldene som ligger nærmere kysten og ofte blir besøkt ble ikke regulert.

Ellers gjelder de samme reglene som før, inkludert at det er lov til trålfiske i dybder større enn 100 meter.

Det finnes flere endringer som først og fremst gjelder formuleringer uten at det følger endringer i praksis. Eksempelvis heter fuglereservatene nå offisielt „naturreservater for fugler“ for a presisere at de er naturreservater med særregler.

Det var ikke alt

Fremtiden vil bringe flere endringer: for tiden er nye „Forvaltnings- og verneplaner for Sentral-Spitsbergen“ under utarbeiding. Her kan det komme endringer i viktige områder som Isfjorden, Adventdalen og Van Mijenfjorden. Blant foreslagene er et omfattende tungoljeforbud og en begrensning på størrelse av skip som får lov til å seile i disse farvannene. Men denne prosessen er for tiden i en tidlig fase.

Tilbake
Siste modifikasjon: 03.02.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php