spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Bot for støy ved fuglef­jell

Bot for støy ved fuglef­jell

En tur­ope­ra­tør har fått en bot på 30.000 kro­ner fra Sys­sel­man­nen for fors­tyr­rel­se av hek­ken­de fug­ler på Ossi­an Sars­fjel­let i Kongsfjor­den. Tur­ope­ra­tø­rens skip had­de ankret opp i nær­he­ten av fugle­ko­lo­nien slik at bråket fra ankerkjet­tin­gen forår­sa­ket for­tyr­rel­se blant fug­le­ne, mest polar­lom­vier og krykkjer.

Ossian Sarsfjellet

Polar­lom­vier og krykkjer (bak­erst, med unger) på Ossi­an Sars­fjel­let.

Fors­tyr­rel­ser av hek­ken­de fug­ler kan ha alvor­li­ge øko­lo­gis­ke kon­sek­ven­ser. Egg eller unger kan fal­le ut av rei­ret som gjer­ne befin­ner seg på sma­le nub­ber på brat­te fjell­veg­ger, og ismå­ka benyt­ter gjer­ne anled­nin­gen til å plynd­re for­lat­te rei­rer.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.02.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php