spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 25. januar 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Bot for støy ved fuglef­jell

En tur­ope­ra­tør har fått en bot på 30.000 kro­ner fra Sys­sel­man­nen for forstyr­rel­se av hek­ken­de fug­ler på Ossi­an Sarsfjel­let i Kongsfjor­den. Tur­ope­ra­tø­rens skip had­de ankret opp i nær­he­ten av fug­le­ko­lo­nien slik at brå­ket fra ankerk­jet­tin­gen forårsa­ket for­tyr­rel­se blant fug­le­ne, mest polar­lom­vier og krykkjer.

Ossian Sarsfjellet

Polar­lom­vier og krykkjer (bak­erst, med unger) på Ossi­an Sarsfjel­let.

Forstyr­rel­ser av hek­ken­de fug­ler kan ha alvor­li­ge øko­lo­gis­ke kon­sek­ven­ser. Egg eller unger kan fal­le ut av rei­ret som gje­r­ne befin­ner seg på sma­le nub­ber på brat­te fjell­ve­g­ger, og ismå­ka benyt­ter gje­r­ne anled­nin­gen til å plynd­re for­lat­te rei­rer.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.08.2022 klokken 07:39:30 (GMT+1)
css.php