spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 16. oktober 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Berging av North­gui­der utsatt til 2020

Bergin­gen av vra­ket til reket­rå­le­ren North­gui­der har vist seg å være mer van­skel­ig enn antatt og der­med må en ny plan på plass. Samt­idig hol­der polar­nat­ten på med å nær­me­re seg med store skritt. Som resul­tat er det ikke ufor­ven­tet at for­sik­rings­sels­ka­pet Gard og bergings­firm­aet Smit Sal­va­ge har bestemt at operas­jo­nen skal utset­tes til 2020, som Kyst­ver­ket mede­ler.

Northguider

Reket­rå­le­ren North­gui­der ved Spar­ren­e­set i Hin­lo­pens­tre­tet i august 2019.

Det betyr at ingen­ting kom­mer til å skje med vra­ket i Hin­lo­pens­tre­tet før til som­me­ren i 2020 – det vil si ingen­ting bort­sett fra det som natu­rens kref­ter som vær, is og strøm kom­mer til å gjø­re med North­gui­der. Om det er da fort­satt noe å ber­ge etter vin­te­ren er noe som baren tiden vil vise.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:01:59 (GMT+1)
css.php