spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 8. september 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Dal­vik – Akurey­ri – 08. sep­tem­ber 2019

En båt som lig­ger stil­le isteden­for rock’n’roll på havet er ikke verst. Ingen som må stå opp tid­lig klok­ken 4 om mor­ge­nen og ingen som bråker med sei­le­ne til helt uvan­li­ge tider. Det hjel­per å få litt søvn, noe som nok alle leng­tet etter. Søn­dags­fro­kost kl. 9, alle sit­ter sam­men rundt bor­det for førs­te gang siden vi for­lot Grøn­land. Det­te er livet!

Det førs­te vi øns­ket oss etter den lan­ge seil­a­sen var å gå en liten tur. Det fin­nes en natur­re­ser­vat i nær­he­ten av Dal­vik med et fint elve­lands­kap og til­hø­ren­de fugle­liv. Kafé­en i Dal­vik er abso­lutt ver­dt et besøk 🙂

Gal­le­ri – Dal­vik – Akurey­ri – 08. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nå er det bare en noen få timers kort og nyde­lig seil­as igjen til Akurey­ri, med noen knølh­val her og der. Og den­ne fos­sen over­for Akurey­ri, den er nok gans­ke unik i at den er både kunst­ig og har varmt, geo­ter­misk vann. Den var plut­se­lig der når de byg­get tun­nelen i områ­det her.

Og så er vi plut­se­lig i Akurey­ri. Igjen er en lang og vak­ker rei­se kom­met til slut­ten. Tusen takk til alle som var med, først og fremst til skip­per og båtei­er Heinz og manns­ka­pet og båten hans!

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:44:22 (GMT+1)
css.php