spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Kongsfjord – 29. juni 2019

Kongsfjord – 29. juni 2019

Igjen, en vak­ker dag – noe som er ingen selv­føl­ge her i nord i dis­se dager, med tan­ke på vær­mel­dinga. Det er lav­trykk i nord­at­lan­ter­ha­vet, og mye vind. Men Kongsfjor­den var stedet i dag. I fle­re timer sat­te vi oppe på et fuglef­jell, med vak­ker utsikt og en flott og vel­dig liv­lig kon­sert av polar­lom­vier og krykkjer.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 29. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Liv­lig var det også i Ny-Åle­sund, spe­sielt i og rundt Kongsfjord­bu­tik­ken. Her var det en stor grup­pe turis­ter fra asia­tis­ke land. Vel­dig liv­lig. En litt for­skjel­lig måte å rei­se på i Ark­tis. Det lig­ger til­syn­e­la­ten­de i natu­ren deres å være … effi­si­ent. Med and­re ord: snart ble det rolig og stil­le igjen, og vi kun­ne bru­ke res­ten av dagen til en spa­ser­tur til den luft­skips­mas­ta og en liten prat om Amund­sens og Nobi­les berøm­te nord­pol­fer­der.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php