spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard tiner: snøs­mel­ting i Lon­gye­ar­by­en

Sval­bard tiner: snøs­mel­ting i Lon­gye­ar­by­en

Snøs­mel­ting – 4 uker for tid­lig

Ja, det sam­me skrev jeg også i det sis­te inn­leg­get. Det er ikke noe godt i det hele tatt. Ja, det har bestan­dig vært var­me­pe­ri­oder med plus­gra­der og regn på Sval­bard året rundt, inklu­dert polarn­at­ten og den lyse vin­te­re i mars og april. Kli­ma­tet her er mari­timt.

Men en hel uke på råd? I April, en måned som reg­nes som en av de mest sta­bi­le? Nei. Det er ikke nor­malt.

Værmeldinga Longyearbyen

Vær­mel­din­ga for Lon­gye­ar­by­en fra ons­dag
(© Nor­sk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Det her der vær­mel­din­ga fra ons­dag før pås­ke. Bare plus­gra­der, og det begy­n­te jo fak­ti­sk alle­re­de på man­dag. Det var bare i dag (lør­dag) at det begy­n­ner å fry­se igjen, sak­te.

Longyearelva

Gra­ve­mas­ki­ner måt­te til for at Lon­gyea­rel­va ikke skul­le flom­me over vei­en.

Uan­sett hvor du ser hen i natu­ren, det er trist alle vei­er. Vår­løs­ning og snøs­mel­ting. Det er våt, tung snø og sjøer som vok­ser og vok­ser isteden­for hvi­te snø­vid­der. Elve­ne har begy­nt å gå opp, og tund­ra­en kom­mer gjen­nom snøen til over­fla­ten.

Snøsmelting i Bjørndalen

Tund­ra­en kom­mer gjen­nom snøen,
her i Bjørn­da­len tid­li­ge­re den­ne uken da det begy­nn­te å smel­te.

De måt­te kom­me med gra­ve­mas­ki­ner for å hind­re Lon­gyea­rel­va å flom­me vei­en. Det­te er en van­lig pro­se­dy­re – men ikke i mid­ten av april (det var på tors­dag kveld)

Cam­ping­plas­sen er en sjø. Det var fak­ti­sk en som had­de slått leir der sis­te uke, men han flyt­tet fra stedet, skjøn­ner ikke helt hvor­for …

Sjø på campingplassen ved Longyearbyen

Cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en er en sjø.

Pås­ke­helg med spørsmål­stegn

Pås­ke­hel­ga har begy­nt, høy­se­song på Sval­bard som i Nor­ge ellers. Det er fullt på hotel­le­ne, og alle, turis­ter og fast­bo­en­de, skal ut på tur. Men for­hol­de­ne er bare tris­te.

Snakk om rik­tig sted, men dår­lig timing.

Isteden­for er gruve 3, muse­ums­gru­va, nå sik­kert et popu­lært sted å besø­ke. Det er et av få steder hvor du kan da en spen­nen­de tur nes­ten helt uav­hen­gig av været. Så len­ge vei­en er åpen er det bare å boo­ke. Kanskje ikke den slags tur de fles­te ser for­an seg når de kom­mer opp til Sval­bard, men like­vel uten tvil spen­nen­de.

De dri­ver fort­satt med snøs­ku­ter­tu­rer inno­ver Advent­da­len, selv om for­hol­de­ne er mar­gi­na­le. Vi får håpe på bed­ring. Det skal bli kal­de­re igjen på søn­dag.

Gruve 3

Besøk i gruve 3, muse­ums­gru­va.

Vi får bare håpe at vin­ter­se­son­gen er ikke over nå. Hvis det bare blir kol­de­re før hele snøen er gått!

Mid­natt­s­sol: nes­te sol­ned­gang i August

Det er ikke fle­re sol­ned­gan­ger her i Lon­gye­ar­by­en før i august. Den sis­te var på tors­dag, nå er det mid­natt­s­sol. Den nes­te sol­ned­gan­gen vil bli den 26. august – klok­ka 00.05, så fak­ti­sk den 25. august, astro­no­misk set­ter er mid­natt nå klok­ka 01 på grunn av som­mertid.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php