spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard tiner: snøs­mel­ting i Lon­gye­ar­by­en

Sval­bard tiner: snøs­mel­ting i Lon­gye­ar­by­en

Snøs­mel­ting – 4 uker for tid­lig

Ja, det sam­me skrev jeg også i det sis­te inn­leg­get. Det er ikke noe godt i det hele tatt. Ja, det har bestan­dig vært varme­pe­ri­o­der med plus­gra­der og regn på Sval­bard året rundt, inklu­dert polar­nat­ten og den lyse vin­te­re i mars og april. Kli­ma­tet her er mari­timt.

Men en hel uke på råd? I April, en måned som reg­nes som en av de mest sta­bi­le? Nei. Det er ikke nor­malt.

Værmeldinga Longyearbyen

Vær­mel­dinga for Lon­gye­ar­by­en fra ons­dag
(© Norsk Meteo­ro­lo­gisk Insti­tutt).

Det her der vær­mel­dinga fra ons­dag før pås­ke. Bare plus­gra­der, og det begyn­te jo fak­tisk aller­e­de på man­dag. Det var bare i dag (lør­d­ag) at det begyn­ner å fry­se igjen, sak­te.

Longyearelva

Gra­ve­mas­ki­ner måt­te til for at Lon­gye­a­rel­va ikke skul­le flom­me over vei­en.

Uan­sett hvor du ser hen i natu­ren, det er trist alle vei­er. Vår­løs­ning og snøs­mel­ting. Det er våt, tung snø og sjøer som vok­ser og vok­ser isteden­for hvi­te snø­vid­der. Elve­ne har begynt å gå opp, og tun­draen kom­mer gjen­nom snøen til over­fla­ten.

Snøsmelting i Bjørndalen

Tun­draen kom­mer gjen­nom snøen,
her i Bjørn­da­len tid­li­ge­re den­ne uken da det begynn­te å smel­te.

De måt­te kom­me med gra­ve­mas­ki­ner for å hind­re Lon­gye­a­rel­va å flom­me vei­en. Det­te er en van­lig pro­se­dy­re – men ikke i mid­ten av april (det var på tors­dag kveld)

Cam­ping­plas­sen er en sjø. Det var fak­tisk en som had­de slått leir der sis­te uke, men han flyt­tet fra stedet, skjøn­ner ikke helt hvor­for …

Sjø på campingplassen ved Longyearbyen

Cam­ping­plas­sen ved Lon­gye­ar­by­en er en sjø.

Pås­ke­helg med spørs­mål­stegn

Pås­ke­hel­ga har begynt, høy­se­song på Sval­bard som i Nor­ge ellers. Det er fullt på hotel­le­ne, og alle, turis­ter og fast­bo­en­de, skal ut på tur. Men for­hol­de­ne er bare tris­te.

Snakk om rik­tig sted, men dår­lig timing.

Isteden­for er gruve 3, muse­ums­gru­va, nå sik­kert et populært sted å besøke. Det er et av få steder hvor du kan da en spen­nen­de tur nes­ten helt uav­hen­gig av været. Så len­ge vei­en er åpen er det bare å boo­ke. Kan­skje ikke den slags tur de fles­te ser foran seg når de kom­mer opp til Sval­bard, men lik­e­vel uten tvil spen­nen­de.

De dri­ver fort­satt med snøs­ku­ter­tu­rer inno­ver Advent­da­len, selv om for­hol­de­ne er mar­gi­na­le. Vi får håpe på bed­ring. Det skal bli kald­e­re igjen på søn­dag.

Gruve 3

Besøk i gruve 3, muse­ums­gru­va.

Vi får bare håpe at vin­ter­se­son­gen er ikke over nå. Hvis det bare blir kol­de­re før hele snøen er gått!

Mid­natt­s­sol: nes­te sol­ned­gang i August

Det er ikke fle­re sol­ned­gan­ger her i Lon­gye­ar­by­en før i august. Den sis­te var på tors­dag, nå er det mid­natt­s­sol. Den nes­te sol­ned­gan­gen vil bli den 26. august – klok­ka 00.05, så fak­tisk den 25. august, astro­no­misk set­ter er mid­natt nå klok­ka 01 på grunn av som­mert­id.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php