spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ryke Yse Øyane

Kart over Ryke Yse Øyane

Klikk her for en virtuell tur rundt Ryke Yse Øyane.

Generelt: En liten øygruppe som i overført betydning tilhører Tusenøyane, i det minste sett ut ifra landskap og geologi. Området er sjeldent besøkt på grunn av de vanskelige isforholdene og fordi de er få og små, veldig avsidesliggende øyer uten gode ilandstigningsplasser. Hovedøyen i gruppen er bare et par kvadratkilometer stor. Ryke Yse Øyane fikk antagelig navnet sitt fra en nederlandsk hvalfangstkaptein på 1600-tallet og er nå del av Sørøst-Svalbard naturreservat.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Vegetasjon, Ryke Yse Øyane

Mose, tundra og små innsjøer er en typisk setting på Tusenøyane, som Ryke Yse Øyane tilhører på sett og vis. Den mosedekte tundraen er svært sårbar for erosjon – prøv å gå rundt den, eller å tråkke på stener. Nær innsjøene kan man ofte se polarsvømmesniper eller smålom (hold avstand særlig fra sistnevnte, ellers risikerer du å skremme dem bort fra reirene).

Geologi: Som på Tusenøyane består Ryke Yse Øyane av doleritt/diabas (to ord som beskriver samme type bergart, som ligner basalt), som er intrusiver fra Jura og Kritt. Bergartene rundt, som intrusivene ligger i, har siden blitt fjernet ved erosjon. Dette gjelder også områdene hvor øyene i Hinlopenstretet og mange andre steder i Edge- og >Barentsøya og også andre steder. Alle andre bergarter på Ryke Yse Øyane er drivblokker (avsatt av isbreer fra sist istid).

Landskap: Landskapet er dekket av steinete, små, lavtliggende øyer uten isbreer eller permanent snø. Det er noen få, små tundrainnsjøer. Steiner og små klipper gjør det vanskelig å legge til med båt.

Plante- og dyreliv: Høyarktisk. Delvis steinete og goldt, men det finnes overraskende mange moser på tundraen. Mosene er veldig sårbare – prøv å unngå å tråkke på den, gå heller på steinene så mye som mulig! Det er mange veldig små innsjøer i området som er gode hekkeplasser for smålomer. Disse fuglene forstyrres lett ut av redet, prøv å holde god avstand fra dem. Bortsett fra smålomer kan man finne gås, ærfugler, polarsvømmesniper osv.

Historie: Sjeldent besøkt. Tidlig historie (hvalfangere, jegere, Pomorer osv.) er ukjent. Mellom 1868-70 overvintret to norske jegere/eventyrere her to ganger, den andre gangen var ikke planlagt, men skipet som skulle hente dem kom seg ikke gjennom sjøisen. En av jegerne forsvant i isen i løpet av den andre vinteren.

Hytte på Ryke Yse Øyane

Hytte på Ryke Yse Øyane.

Tilbake

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php