spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 12. september 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Vi har tid og vi har vær av alle sor­ter, vi har lyst og vi har til­syn­e­la­ten­de anled­ning til å sei­le rundt hele Spits­ber­gen, så det var bare å set­te i gang med det. Det er bare et spørs­mål om vær, men vær­mel­dinga ser så vidt greit. Så det ble man­ge sjø­mil søro­ver sis­te natt og i mor­ges nåd­de vi frem til Dunøya­ne hvor for­hol­de­ne lå til­ret­te for å gå i land, noe som vi selv­føl­ge­lig også gjor­de. Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Horn­sun­det, helt inn i Sama­rin­vå­gen. Fra en liten haug had­de vi en helt fan­tas­tisk utsikt over fjell- og bre­pan­ora­ma­et rundt omkring oss.

Gal­le­ri – Dunøya­ne & Horn­sund – 12. sep­tem­ber 2013

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 19:11:49 (GMT+1)
css.php