spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 25. august 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den: Erd­mann­flya, Ymer­buk­ta og til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

Så det var aller­e­de den­ne rei­sens sis­te dag i den vak­re Sval­bard­na­tu­ren. Etter en kort seil­as tvers over Isfjor­den sat­te vi i gang med en fot­tur langs Erd­mann­flya. Det tok en god del av dagen, med fle­re pau­ser for å nyte natu­ren og still­he­ten. For et vak­kert land!

Så gor­de Hein­rich sitt for å sik­re at vi skul­le få noen impon­e­ren­de inn­trykk av Esmark­breen for å run­de saken av. Og så var det bare å set­te kurs for Lon­gye­ar­by­en. Fle­re hva­ler vin­ket far­vel med flu­ken.

Der­med er en lang, stor og fan­tas­tisk rei­se avs­lut­tet. Vi besøk­te så man­ge utro­lig vak­re og spen­nen­de steder, vi gjor­de flot­te fot­tu­rer, vi så mye fan­tas­tisk dyre­liv … rett og slett uglem­me­lig! En stor takk til alle som har bidratt til det­te, til at alt skul­le fun­ge­re, til stem­nin­gen ombord, god mat … 😋 men først og fremst selv­føl­ge­lig til skip­per Hein­rich Eggen­fell­ner, eier av den fan­tas­tis­ke båten Arc­ti­ca II! Jeg ser aller­e­de nå frem til turen nes­te år! ⛵️😊

Bil­de­gal­le­ri – Isfjor­den: Erd­mann­flya, Ymer­buk­ta og til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Fra Van Keu­len­fjor­den til Fest­nin­gen

Dagen beyn­te med en vak­ker tur på Ahl­strand­hal­vøya, fra Fleur-de-Lys­ham­na til Kapp Tos­ca­na. Nok ikke ver­dens lengs­te tur, men vak­ker, spen­nen­de og avveks­lings­rik. Vel­dig vak­kert lands­kap. His­to­ri­en er kan­skje litt mind­re vak­ker, med kul­tur­min­ner etter hvith­val­fangs­ten hvor hundre­vis av hvith­val («hvitfisk») ble slak­tet tid­lig på 1900-tal­let.

Sene­re gjor­de vi en ilands­tig­ning i nær­he­ten av Kapp Mar­tin, men så snart vi var i land så var vi også ombord igjen for­di en isbjørn kom rus­len­de i vår ret­ning på stran­da. De har fork­jørs­ret­ten, sånt er det bare.

Men til gjeng­jeld kom vi inn i Isfjor­den tid­lig nok for en liten kveld­stur på Fest­nin­gen.

Bil­de­gal­le­ri – Fra Van Keu­len­fjor­den tiol Fest­nin­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 22:51:57 (GMT+1)
css.php