spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 19. august 2023 − Nyheter og Reiseblogg


I Hin­lo­pens­tre­tet (I)

Nå da vi had­de vi kom­met inn i Hin­lo­pen fra sør­si­den var det bare å sei­le litt vide­re for noen akti­vi­te­ter, opp­le­vel­ser og dyre­li­vet i det­te vak­re områ­det. Vi skul­le ikke bli skuf­fet. Dagen begyn­te med en god fot­tur opp på en høy­de på Von Otterøya med vak­re utsik­ter alle vei­er. Sene­re ble det en liten tur til på en av de man­ge små øyene i Hin­lo­pen, og sent på kvel­den var Alkef­jel­let saken. Alkef­jel­let er jo all­tid noe vel­dig spe­sielt, men den­ne kvel­den far det helt uto­ver enhver for­vent­ning. Utro­lig vak­kert og impon­e­ren­de!

Bil­de­gal­le­ri- Hin­lo­pens­tre­tet: Von Otterøya, Smit­tøya, Alkef­jel­let

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:22:08 (GMT+1)
css.php