spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → juli, 2023

Måneds-Arkiv: juli 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den

Vi seil­te ut fra Lon­gye­ar­by­en med SV Mean­der på lør­d­ag. Det var en god del tåke til å begyn­ne med, men lik­e­vel fikk den førs­te spe­si­el­le opp­le­vel­sen innen én time etter star­ten med en gans­ke stor grup­pe hvith­va­ler.

Tåka had­de til vår stor gle­de let­tet tid­lig i dag (søn­dag) i Dick­son­fjor­den. Der­med kom også en del mygg ut, hel­dig­vis ennå ikke i vel­dig aggres­siv humør, men de fin­nes noen steder i Isfjor­den og på en varm som­mer­d­ag kan det fak­tisk være gans­ke ube­ha­ge­lig.

Men så ille var det ikke i dag, og den­ne rei­sens førs­te tur fikk vi i Dick­son­fjor­dens fan­tas­tis­ke, far­ge­ri­ke omgi­vel­ser. For en søn­dag mor­gen!

Sene­re seil­te vi inn mot den impon­e­ren­de breen i Bore­buk­ta. Fan­tas­tisk vær, fan­tas­tisk lands­kap, og is, is, is …

Bil­de­gal­le­ri Isfjor­den – 01.-02. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 19:03:01 (GMT+1)
css.php