spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 10. juli 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Mean­der i isen

Det var en tid­lig start for å nå frem til iskan­ten nord for Hin­lo­pens­tre­tet i løpet af for­mid­da­gen. Det ble en utro­lig vak­ker dag med knall­vær … bare se på bil­de­ne!

Bil­de­gal­le­ri – Mean­der i isen, 08. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den

Det er dei­lig å lig­ge forank­ret om nat­ten og nyte still­he­ten. Som den­ne nat­ten i Ves­le Raud­fjor­den.

Etter gårs­da­gens vand­re­tu­rer var det greit å begyn­ne dagen med en liten spa­ser­tur på stran­den. Rus­le litt rundt og sam­le for­skjel­li­ge vak­re og spen­nen­de inn­trykk langs fjæra.

Sene­re ble det anled­ning å strek­ke på bei­na ved å ta en tur opp på Reins­dyr­fly­as høy­es­te fjell. Hele 96 meter 🤪 men utsik­ten er abso­lutt upåkla­ge­lig.

Reins­dyr­flya var i sin tid for­res­ten en del av Stock­holm Svens fang­s­tom­rå­de. Det fin­nes nå en bok om Stock­holm Sven, som er nevnt i Chris­tia­ne Rit­ter sin bok «Kvin­ne i polar­nat­ten». Den nye boka heter «The Memoirs of Stock­holm Sven». Den lig­ger klar og jeg ser frem til å lese den så snart jeg har tid til slikt.

Sene­re på kvel­den krys­set vi 80 gra­der nord. Begi­ven­he­ten ble selv­føl­ge­lig fei­ret tra­dis­jo­nen tro.

Bil­de­gal­le­ri – Ves­le Raud­fjor­den og Vel­komst­var­den, 07. juli 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:41:31 (GMT+1)
css.php