spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sei­ers­da­gen fei­ret med stor para­de i mili­tær stil

Sei­ers­da­gen fei­ret med stor para­de i mili­tær stil

Sei­ers­da­gen ble firet på tirs­dag ikke bare i Mosk­va og and­re steder i Russ­land, men også i Barents­burg. Det har vært en tra­dis­jon å fei­re den­ne dagen i man­ge år også der, men tid­li­ge­re had­de begi­ven­he­ten vært av sivil og kul­tu­rell karak­ter.

Men den­ne gan­gen ble det anner­le­des. I år ble en stor para­de arran­gert i Barents­burg med et stort antall for­skjel­li­ge far­tøy, fra biler til snøs­ku­te­re og til og med det rus­sis­ke heli­ko­pter­et. Man­ge flagg og and­re rus­sis­ke sym­bo­ler ble vist, inklu­dert sym­bo­ler som bærer et mili­tært preg.

Tag des Sieges, Barentsburg

«Sei­ers­da­gen» 2023 i Barents­burg var sterk pre­get av rus­sis­ke nas­jo­na­le sym­bo­ler
(foto fra Trust Ark­ti­ku­gols sosia­le media­si­der).

For bare noen få uker siden had­de NRK avs­lørt for­bin­del­ser mel­lom gene­ral­kon­su­len i Barents­burg og den mili­tæ­re rus­sis­ke etter­ret­ningst­je­nes­ten GRU.

Fle­re firm­aer i Lon­gye­ar­by­en inklu­dert Hur­tig­ru­ten Sval­bard og Visit Sval­bard frarå­der sine ansat­te pri­va­te besøk i Barents­burg. I til­legg oppford­rer Telen­or å vise for­sik­ti­ghet ved bruk av loka­le wifi nett­verk og rus­sisk mobil­for­bin­del­se. Det er både norsk og rus­sisk mobil­nett i Barents­burg og byens omgi­vel­se­ne, men det er mulig at mobi­len selv vel­ger å koble seg til rus­sisk mobil­nett hvis Telen­or eller Telia ikke er tilg­jen­ge­lig lokalt.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.05.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php