spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 7. april 2023 − Nyheter og Reiseblogg


To døde isbjør­ner ved Vin­dod­den

To isbjør­ner døde tid­lig på lang­f­re­d­ag ved Vin­dod­den i Sas­senfjor­den. Ei bin­ne dru­knet og en ungbjørn ble sene­re avli­vet.

Midt på nat­ten ble bjør­nene opp­daget av tur­folk ved Vin­dod­den, et populært hytteom­rå­de i Sas­senfjor­den ikke langt fra Lon­gye­ar­by­en. Sene­re nær­met isbjør­nene seg hytteom­rå­det og ble skremt bort med knalls­kudd. Deret­ter trakk bjør­nene seg til­ba­ke og svøm­te bort.

Vindodden, Sassenfjorden

Vin­dod­den i Sas­senfjor­den: her døde to isbjør­ner tid­lig på lang­f­re­d­ag.

Det er så langt en helt van­lig hen­del­se. Isbjør­ner kan uten pro­blemer svøm­me store avstan­der.

Men den­ne gan­gen gikk det ikke bra. Snart ble bin­na sett lig­gen­de stil­le med hodet under vann. Sys­sel­mes­te­ren ble vars­let og heli­ko­pter­et med poli­ti og fag­folk var snart på plass. Bin­na ble hen­tet ut fra van­net. Ungen kom nær­me­re og lot seg ikke skrem­me bort, slik at per­so­nel­let på stedet bes­lut­tet å avli­ve ham.

Saken vil nå bli under­søkt gjen­nom avhør og obduks­jon.

Så langt har Sys­sel­mes­te­ren ikke uttalt seg nær­me­re om hen­del­ses­for­lø­pet, død­sår­sa­ken eller iden­ti­te­ten til bjør­nene.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 02:17:34 (GMT+1)
css.php