spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Mann omkom­met i snøs­ku­te­rulykke

Mann omkom­met i snøs­ku­te­rulykke

En mann er bekref­tet omkom­met i en snøs­ku­te­rulykke i dag (ons­dag, 15.3.) iføl­ge Sys­sel­mes­te­ren. Ulykken skjed­de på en ofte brukt sku­ter­ru­te mel­lom Kapp Lai­la (Coles­buk­ta) og Barents­burg, omt­rent 2 kilo­me­ter vest for Kapp Lai­la.

Kapp Laila-Barentsburg snøskuterrute

Snøs­ku­ter­ru­te mel­lom Kapp Lai­la og Barents­burg.

Den nøyak­ti­ge posis­jo­nen er så vidt ikke offent­lig kjent, men bes­kri­vel­sen anty­der at ulykken skjed­de i nær­he­ten av et gans­ke bratt skar. Snøs­ku­ter­tu­ren går rundt ska­ret, men ter­ren­get kan være kre­ven­de spe­sielt hvis det er hål­ke­fø­re. Man­nen var ame­ri­kansk stats­bor­ger og del­tok på en orga­nis­ert tur.

Det er for tiden ingen vide­re opp­ly­s­nin­ger.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.03.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php