spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2022

Måneds-Arkiv: september 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2022

Det vids­trak­te polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det byr på gode turm­u­li­ghe­ter, med vak­re utsik­ter over isbre­er, kyst­lands­ka­pet og sel­ve Hin­lo­pens­tre­tet.

Alkef­jel­let er jo all­tid noe spe­sielt. Og i dag enda mer en van­lig, spe­sielt for dem som har sett stedet om som­me­ren. Men den er jo over nå, i hvert fall polar­lom­vi­ens hek­ke­se­song. Det var vel­dig få polar­lom­vier igjen på klip­pene. Men det var fort­satt godt med krykkjer og der­med også med liv på stedet. Og som man har sagt så man­ge gan­ger: sel­ve klip­pene skul­le være ver­dt en Zodiac­tur til og med uten fug­ler i det hele tatt. Og sant er det.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Brås­vell­breen – 01. sep­tem­ber 2022

En dag ved Brås­vell­breen sør på Nord­aus­t­lan­det, som er en del av Aus­t­fon­na. I går had­de vi ikke tenkt at vi skul­le kom­me hit i det hele tatt, på grunn av været, men det ble bed­re enn vi had­de tenkt og da var det bare å ta sjan­sen.

Brås­vell­breen er et helt utro­lig sted.

Gal­le­ri – Brås­vell­breen – 01. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.02.2024 klokken 08:15:56 (GMT+1)
css.php