spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 10. september 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Da er vi på vei ut igjen, et Sval­bard-even­tyr til som ven­ter på oss! Den­ne gan­gen er vi på tur igjen med gode, gam­le, vak­re Anti­gua. Det blir seson­gens sis­te tur for meg. 13 dager av ark­tisk høst, med solo­pp­gan­ger og -ned­gan­ger, som kan brin­ge utro­lig vak­re far­ger.

Men far­gen som vi fikk den førs­te kvel­den var et mørkt grå. Som ble blåst bort av en frisk bris den nes­te dagen i Ekm­anfjor­den. Helt per­fekt for å set­te noen seil og dra rund om Dick­son Lan­det, hvor vi fant le og ly på sør­si­den. Gode for­hold for å besøke Svenske­hu­set, noe som skjer for­holds­vis sjel­dent for­di egent­lig lig­ger stedet jo gans­ke eks­po­nert i mid­ten av Isfjor­den. Vak­kert lands­kap, grønn tun­dra, man­ge reins­dyr og dra­ma­tis­ke his­to­ri­er. Det fin­nes en hel side innen­for den­ne hjem­mesi­den om Svenske­hu­set (trykk her).

Gal­le­ri – Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 01:26:12 (GMT+1)
css.php