spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 31. august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

En utro­lig vak­ker dag, og alt gikk som plan­lagt, for avveks­lings skyld. På en sånn dag er vir­ke­li­ghe­ten på Sval­bard vak­re­re en alt man kan ten­ke seg. Høst­far­ge­ne i tun­draen i Rosen­berg­da­len. En stor flok hval­ros­ser på Kapp Lee (Dole­ritt­ne­set, for å være mer nøyak­tig). Blikk­stil­le på havet i Free­man­sun­det, med mas­se­vis av reins­dyr på beg­ge sider. Tusen­vis av krykkjer og en fjell­rev på Barent­søya.

Zeiløya­ne er en lands­kap­sopp­le­vel­se i sær­klas­sen, på en litt anner­le­des måte. Øyene er bare noen få meter vide, men fle­re kilo­me­ter lan­ge.

Gal­le­ri – Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:15:19 (GMT+1)
css.php