spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 21. august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Hyt­te­vi­ka – Dunøya­ne – 21. august 2022

Det er bra å være på ves­t­kys­ten igjen. Sør­kap­pet kan jo være en utford­ring med tan­ke på været, men det gikk vel­dig greit igjen den­ne gan­gen. Så nåd­de vi frem til Hyt­te­vi­ka nord for Horn­sun­det i løpet av fore­mid­da­gen. Det var der Wan­ny Wold­stad over­vint­re­de fle­re gan­ger på 1930-tal­let. Nav­net hen­nes er fort­satt legen­da­risk her på Sval­bard.

Sene­re gikk vi i land på Dunøya­ne. Utro­lig vak­re småøy­er, tyde­lig­vis pre­get av de man­ge fug­le­ne som har hek­ket her i årtuse­ner.

Bil­der – Hyt­te­vi­ka – Dunøya­ne – 21. august 2022

220821a_Hyttevika_05
220821b_Store-Dunoya_029
Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2023 klokken 06:12:07 (GMT+1)
css.php