spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 15. august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Orvin Land … det er vel ikke man­ge som vet hvor det er. Land’s end. Her på nor­døst­siden av Nord­aus­t­lan­det fors­vin­ner lan­det under isen.

Den Svens­ke Ymer-ekspe­dis­jo­nen bygg­de en hyt­te på Glen­hal­vøya i 1980 slik at fle­re viten­skaps­menn kun­ne bo og arbei­de der i en peri­ode i juli det­te året. Så kom Sys­sel­man­nen på inspeks­jon i 2015. Og i dag var vi her. Et ensomt sted.

Du har kan­skje hørt om Alpi­niøya. Sjef van Don­gen og Gen­na­ro Sora lot en del uts­tyr der under deres søk for Nobi­le i 1928. Vi fant ingen­ting av det­te uts­ty­ret. Lik­e­vel en utro­lig spen­nen­de plass.

Som om det­te ikke had­de vært nok seil­te vi inn i Alber­ti­ni­buk­ta sene­re på kvel­den og had­de mid­dag i nær­he­ten av den mek­ti­ge Schweig­aard­breen. For et sted, for et land!

Gal­le­ri – Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 17:35:21 (GMT+1)
css.php