spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 17. juli 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Kongsfjord – 17. juli 2022

Vi var litt usik­re på hvor­dan ting vil­le utvik­le seg i Ny-Åle­sund for­di det er jo ganske man­ge skip som kom­mer hit, men vi had­de fak­ti­sk en vel­dig fin mor­gen i den nord­ligs­te boset­ting på Sval­bard. Det er for tiden fle­re isbjør­ner som hol­der til i områ­det. Vi kun­ne se tre av dem på de små øye­ne ikke langt unna.

Sene­re fort­sat­te vi inno­ver Kongsfjor­den, et av Sval­bards vak­res­te områ­der på en vak­ker dag som i dag!

Gal­le­ri – Kongsfjord – 17. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

For­landsun­det

I går natt fikk vi ikke bare noen fle­re pas­sas­je­rer ombord, men til og med en ny kap­tein (Jona­than skul­le gått hjem for en ukes tid siden – tusen takk for at du ble med oss så len­ge like­vel!). Fan­tas­ti­sk! Da var det bare å set­te kurs nordover, i full fart!

Der­med kun­ne vi nyte den førs­te dagen uten­for Isfjor­den i dag 🙂 i For­landsun­det. Vak­kert lands­kap, fint vær, fan­tas­ti­sk dyre­liv!

Gal­le­ri For­landsun­det, 16. juli 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:11:35 (GMT+1)
css.php