spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2021

Måneds-Arkiv: september 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Hin­lo­pens­tre­tet – 02. sep­tem­ber 2021

I dag var dagen for en tur østo­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Og det fin­nes jo dager som går bed­re enn man kun­ne øns­ke seg. Med 2 blåh­va­ler rett før fro­kos­ten og en isbjørn litt sene­re.

Så tok vi en titt på Alkef­jel­let. Det er ikke man­ge polar­lom­vier igjen, det fles­te har aller­e­de dratt søro­ver, så det var krykkja som sto for det mes­te av akti­vi­te­ten her som var fort­satt gans­ke impon­e­ren­de.

Sene­re tok vi anled­nin­gen til å få et inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det og så run­det vi dagen av ved å krys­se 80. gra­der nord (det var fak­tisk den tred­je gan­gen på den­ne turen og det skul­le bli en gang til, men uan­sett …).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nord­vest Spits­ber­gen & Wood­fjor­den – 31. august / 01. sep­tem­ber 2021

31. august / 01. sep­tem­ber 2021 − En vak­ker mor­gen ved Smee­ren­burg på Ams­ter­damøya, til og med litt sol. Vi går i land ved Smee­ren­burg, og det er fan­tas­tisk, ikke for­di vi kan se på stedets berøm­te kul­tur­min­ner og noen hval­ros­ser, men også for­di vi har Ben med oss ombord som var med da neder­lands­ke arkeolo­ger gjor­de utrav­nin­ger på stedet rundt 1980.

Vi gjor­de en ilands­ti­ging til før vi dro vide­re østo­ver og mot Wood­fjor­den, hvor vi fikk en gans­ke så grå 01. sep­tem­ber.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.03.2024 klokken 05:14:44 (GMT+1)
css.php