spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 10. september 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2021

Vi bruk­te den førs­te dagen i For­lands­un­det. Hvor ofte får man anled­ning til å besøke en fang­st­s­tas­jon som er i bruk? Og været kun­ne knapt ha vært bed­re!

Litt len­ger nord så vi tre isbjør­ner på tun­draen. Turens førs­te, etter bare et døgn.

Sene­re gikk vi i land på Her­man­senøya. En fan­tas­tisk liten øy med vak­re far­ger, struk­turer og vel­dig flot­te omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:58:59 (GMT+1)
css.php