spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. september 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Hin­lo­penstre­tet – 02. sep­tem­ber 2021

I dag var dagen for en tur østo­ver og inn i Hin­lo­penstre­tet. Og det fin­nes jo dager som går bed­re enn man kun­ne øns­ke seg. Med 2 blåh­va­ler rett før fro­kos­ten og en isbjørn litt sene­re.

Så tok vi en titt på Alkef­jel­let. Det er ikke man­ge polar­lom­vier igjen, det fles­te har alle­re­de dratt søro­ver, så det var krykkja som sto for det mes­te av akti­vi­te­ten her som var fort­satt ganske impo­ne­ren­de.

Sene­re tok vi anled­nin­gen til å få et inn­trykk av polarør­ken­lands­ka­pet på Nord­aus­t­lan­det og så run­det vi dagen av ved å krys­se 80. gra­der nord (det var fak­ti­sk den tred­je gan­gen på den­ne turen og det skul­le bli en gang til, men uan­sett …).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 17:18:41 (GMT+1)
css.php