spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 29. august 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard Kir­ke 100 år

På lør­dag, 28. august, kun­ne Sval­bard Kir­ke fei­re 100-års­da­gen i strå­len­de vær. Sval­bards førs­te kir­ke ble byg­get etter kort byg­getid den 28. august 1921, men øde­lagt under det tyske ang­re­pet i 1943. I 1956 sat­te man i gang med å byg­ge en ny kir­ke, men den ble ikke viet før i 1958.

100 Jahre år Kirke

Sval­bard Kir­kens 100-års­da­gen ble fei­ret med en gudstje­nes­ten på stedet hvor den førs­te kir­ken sto fra 1921 til 1943.

Gudstje­nes­ten i går fant sted på steded hvor den førs­te kir­ken sto. Den ble fei­ret av Sok­ne­prest Siv Lim­strand sam­men med den evan­ge­lis­ke og den katol­ske bis­ko­pen fra Trom­sø.

Meni­ghe­ten omf­at­ter hele Sval­bard, kir­ken i Lon­gye­ar­by­en er den enes­te på den hele øygrup­pen. Det fin­nes et kapell i Bar­ents­burg.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 16:39:32 (GMT+1)
css.php